Toimimme jo yhdeksättä vuotta korkeakoulutettujen uramahdollisuuksien kasvattamisessa, löytäen ennen kaikkea piilotyöpaikkoja, jotka eivät ole julkisessa haussa. Haku on päättynyt 2019 osalta 12.9. Kiitos kaikille hakijoille.

1. Account Manager teknisellä tai kaupallisella taustalla / Henkilöhälyttimiin erikoistunut IT-yritys

Suunnittelemme ja toimitamme turvalaitemarkkinaan hälytinlaitteita/järjestelmiä. Sinulla on itsenäinen asiakasvastuu kansainvälisistä asiakkaista (asiakashankinta ja pitkäjänteinen asiakassuhteiden hoito). Olet jo työelämässä muutaman vuoden ollut ja koulutukseltasi esim. tietoliikenneinsinööri tai sinulla on kaupallinen tmv. koulutus, pääasia on kokemus B2B-asiakkuuksista ja mielellään teknisestä myynnistä. Taustasi mukaan työ painottuu joko teknisesti tai kaupallisesti, esim. tuotepäällikkötaustasta on hyötyä. Kielitaitona vähintään sujuva englanti, muut kielet (esim. italia, espanja) ovat eduksi. Et vierasta myynnin tukena käytettäviä digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja muutenkin olet joustava ja innokas oppimaan uutta, asenne ratkaisee.

2. Varaosamyyjä / Maatalouskoneisiin erikoistunut myymäläketju

Työtehtävä pitää sisällään varaosa- ja konetarvikemyyntiä ja esim. varastoanalyysien ja varastotilausten tekemisen sekä loppuasiakaspalvelun suurasiakkaille. Huolehdit, että oikeat tuotteet ovat oikeaan aikaan hyllyssä, logistinen ja looginen ajattelukyky on tärkeää. Sinulla voi olla tekninen, kaupallinen tai maatalousalan koulutustausta ja kielitaitona vähintään englanti. Maatalouteen ja sen tuotantoprosesseihin liittyvä kokemus/ymmärrys on suureksi eduksi. Olet vastuuntuntoinen ja sinulla on analysointikykyä hyvän asiakaspalveluasenteen lisäksi.

 

3. Ohjelmistosuunnittelija / Henkilöhälyttimiin erikoistunut IT-yritys

Etsimme sulautettuihin järjestelmiin erikoistunutta ja/tai niistä kiinnostunutta elektroniikkainsinööriä (tmv.) ohjelmisto- ja elektroniikkasuunnitteluun. Työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti henkilöhälyttimien ohjelmistojen ja elektroniikan suunnittelu ja kehittäminen, tekninen tuki sisäisille asiakkaille (myynnille/markkinoinnille) ja mahdollisesti myös B2B-asiakastuki. Sinulla on jo suunnittelutyöstä työkokemusta, olet auttavainen ja sopeudut pk-yrityksen monipuoliseen työtehtäväkenttään. Sinulla on ennen kaikkea alalle kiinnostusta/harrastuneisuutta ja kokemusta C-ohjelmoinnista. Eduksi on lisäksi osaaminen esim. seuraavista työkaluista: Ruby on rails ja React (Javascript), Ubuntu, Redis, RabbitMQ, Memcached ja tietokantaosaaminen  (kuten PostgreSQL) joilla työnkuvaa voidaan laajentaa palvelinsovellusympäristöön.

4. Myynti-insinööri tai vastaava osaaja / Rakennusalan innovatiiviset tuotteet ja palvelut

Rooliisi kuuluu esim. kiertotalouteen liittyvien materiaaliteknisten ratkaisujemme b-to-b myynti ja asiakkuudet Suomen lähialueilla, pääasiassa Skandinaviassa. Sinulla on rakennusalan tai vastavaa insinöörikoulutusta vähintään amk-tasolla. Voit olla konkari tai uusi osaaja esim. teräs- tai betonirakentamisen eri tehtävissä aiemmin toiminut, pääasia on kyky oppia uutta ja innokkuus toimia asiakkuuksien parissa. Kaikki ratkaisut eivät ole valmiit, joten innovatiivisuutta ja systemaattisuutta tarvitaan, samoin markkinointisuunnitelman tekemistä/päivittämistä. Lisäksi tarvitaan erinomaista raportointiosaamista ja mielenkiintoa lukea ja oppia uusista, ei markkinoilla olevista materiaaleista. Ymmärrys rakennuspiirustuksista ja suunnittelusta on hyödyksi, koska työnkuvaan kuuluu yhteistyö rakennusliikkeiden teknisten asiantuntijoiden kanssa. Sinulla on hallussa myös tarvittavat IT-taidot kuten Excelin käyttö, Autocad-osaaminen on hyödyllistä. Suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa tarvitaan, venäjän osaaminen on eduksi. Olet valmis matkustavaan työhön. Tavoitteena on työpaikka hankkeen jälkeen peruspalkka+provisio -idealla.

5. Projektipäällikkö tai työmaainsinööri / Raskaisiin teräsrakenteisiin erikoistunut asennuskonepaja

Etsimme asennuskohteisiimme projektipäällikköä tai työmaainsinööriä. Työ on ohjaamista, aikataulujen laatimista ja toteutuksien seuraamista, kustannusten laskentaa, hankintojen valmistelua jne. Tutkintona edellytetään soveltuvaa kone-/metallialan tai muun tekniikan alan insinööri- tai teknikon tutkintoa. Fise-pätevyys on etu, työkokemusta pitäisi olla vähintään muutama vuosi. Englannin kielen taitoa tarvitaan ja matkustusvalmiutta komennustöihin Suomessa, satunnaisesti myös Ruotsissa. Kasvuyrityksessämme vaaditaan hyvää työmotivaatiota, monipuolisuutta, IT-järjestelmien hallintaa ja määrätietoista työotetta.

6. Projektipäällikkö / Laivojen kunnossapitoon erikoistunut yritys

Etsimme projektipäällikköä kansainvälisiin laivojen kunnossapidon uudistus-/korjausprojekteihin. Työt vaihtelevat isommista kokonaisuuksista pienempiin, koostuen pääosin uudistuksista/korjauksista sisustus ja teknisillä alueilla. Sinulla on käytännön kokemusta laivanrakennusalan projekteista koulutus- (DI, ins.) tai kokemuspohjalta. Hallitsen englannin kielen, ruotsi, venäjä ym. kielitaito on eduksi. Sinulla on matkustusvalmiutta, ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus. Hallitset Office-työkalut, Autocad-osaaminen on eduksi. Olet oma-aloitteinen, positiivinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sopeudut muuttuviin olosuhteisiin ja hallitset aikataulutuksen.Työnkuvaa on mahdollista laajentaa myös myyntitehtäviin.

7. DI tekniseen myyntiin / Tietoliikennealan yritys

Olet koulutukseltasi tietoliikennetekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden DI, jolla on työkokemusta. Rooliisi kuuluu teknisten järjestelmien kansainvälinen myynti ja pre-sales, lähtien uusien tuotealueiden kartoituksesta ja myynnin suunnittelusta kentältä saatavan asiakaspalautteen perusteella. Työ sisältää asiakaskontaktointia sekä lisäksi toimintaa teknisenä tukena ja suunnittelua (servereiden käyttöönotto, softan asennus ja konfigurointi). Englannin kielen taito on välttämätön, ruotsi eduksi. Olet valmis matkustavaan työhön Suomen lähialueilla.

8. Markkinointiassistentti / Työlaitevalmistaja

Haemme monipuolista assistenttia verkkosivuston ja -kaupan tuotevalikoiman koordinointiin sekä markkinoinnin ja myynnin tuen muihin tehtäviin. Tänä vuonna toteutetun liiketoimintakaupan myötä yrityskulttuurimme uudistuu, joten osaat suhtautua muutostilanteisiin joustavasti.Sinulla taitoa pitää useita lankoja käsissäsi ja toimit ripeästi. Kokemus vientiteollisuudesta on eduksi, kielitaitovaatimuksena on vähintään englanti. Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemusta.

9. Ratkaisumyyjä b-to-b / Tietoliikennealan yritys

Etsimme lisävahvistusta It-/viestintäalan asiakkuuksien b-to-b myyntiin. Omaat kyvyn kuunnella asiakasta ja intoa sen pohjalta tarjota ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen. Olet riittävän pitkäjännitteinen, sillä myyntiprosessi muuntautuu asiakkaan mukaan. Emme etsi "luukuttavaa myyntitykkiä" vaan systemaattisesti asiakassuhteita rakentavaa osaajaa joka kykenee toimimaan b-to-b uusasiakaskentässä yritysjohdon tasolla. Sinulla on joko tekninen ja/tai kaupallinen koulutus (esim. amk) ja työkokemusta. Kiinnostus it-alaan on eduksi, mutta kaikki on opittavissa. Tähtäimenä on vakituinen, itsenäinen ratkaisumyyjän rooli, jossa on suunnitelmalliset myyntitavoitteet ja hyvät edut. Toimialueena on koko Suomi eli pidät liikkuvasta työstä.

10. Tarjouslaskija / Teräs- ja julkisivurakenteisiin erikoistunut yritys

Sinulla on kokemusta rakennusalalta ja olet tehnyt kotimaan urakkalaskentaa aiemminkin tuloksellisesti. Alan osaaminen on tärkeämpää kuin koulutustausta, mutta olet esim. teknikko, rakennusmestari, rakennusinsinööri tai koneinsinööri. Pelkällä kaupallisella osaamisella ei tule valituksi. Odotamme sinulta tarkkuutta sekä reipasta asennetta työhön ja työtovereihin. Asiakkaamme ovat rakennusliikkeitä, tarvittaessa osallistut asiakasneuvotteluihin, mutta myynti ei sinänsä kuulu työhösi. Haemme osaajaa, joka hankkeen jälkeen jää vakituiseen työsuhteeseen perheyritykseemme.

11. Tekstinkäsittelijöitä / Kieliteknologiaratkaisuihin erikoistunut yritys

Voit olla uraasi aloitteleva tai jo kokenut alan ammattilainen. Etsimme tiimiimme tekstinkäsittelijöitä purkamaan terveydenhuollon saneluita asiakkaan potilastietojärjestelmään. Liitäthän hakiessasi tätä paikkaa kirjoitusnopeutesi (toivottu nopeus vähintään 70 sanaa/min), jonka voit mitata osoitteessa https://10fastfingers.com/typing-test/finnish. Toivomme sinulta hyvää suomen kielen taitoa, kiinnostusta oikeakielisyyteen ja hyviä tiedonhankintataitoja sekä oma-aloitteisuutta uusien asiakokonaisuuksien opettelussa. Saat näköalapaikan kieliteknologian tuoreimpiin innovaatioihin sekä ainutlaatuisia mahdollisuuksia osallistua kiinnostaviin kehityshankkeisiin.

12. Metalli- tai sähköinsinööri / Sähkökeskusten valmistaja

Etsimme insinööriä raskaisiin teollisuuskohteisiin tarkoitetun kiskosiltajärjestelmän loppuunkehittämiseen (mm. liitosten, kiinnitysten, kulmien ja mutkien kehitys). Sinulla on Cad-osaamista (3D-suunnitteluosaaminen auttaa projektissa). Projektitehtävä sisältää  jonkin verran yhteydenpitoa eri toimittajiin, mutta on pääasiassa suunnittelutyötä. Olet tarkka ja sinulla on alaan liittyvää kokemusta ja kiinnostusta. Esim. sähköinsinöörille hyvä aloitus päästä sisälle yritykseen ja jatkaa hankkeen jälkeen myös sähkökeskusprojekteissa.

13. Eri alojen osaajia / Kieliteknologiaratkaisuihin erikoistunut yritys

-dev-ops-osaajat
-myynti- ja/tai markkinointiosaaja

14. Tuotannon kemistejä / Useita yrityksiä

Kemistejä tai biokemistejä tuotannon prosessien kehittämiseen ja ylläpitoon, työ edellyttää kokemusta lääke- tai bioalan tuotannonprosesseista.

15. Taloushallinnon osaaja / Telakkasektorin KT-toimittaja

Taloushallinnon rutiinit toimiviksi pienessä yrityksessä joka työllistää 10 henkeä, taloushallinnon IT-järjestelmien parempi hyödyntäminen ja laskentatoimen kehittäminen edelleen. Projektin jälkeen talouspuoli, IT-tuki tai projektitehtävät oman osaamisen mukaan.

16. Työnjohtaja / Useita yrityksiä

Metallialan työnjohtokokemusta omaava henkilö.  Sisäänajo ensin kehittämishankkeiden kautta ja sen jälkeen hyvät mahdollisuudet pysyvään työsuhteeseen.  Yritykset toimineet pitkään sopimusvalmistajana vientiyrityksille.

17. Monipuolisen IT-osaamisen omaava henkilö / Yrityksille ja yksityisille IT-palveluja tarjoava yritys 

Tehtävä edellyttää Windows 7/8/10 ja Office 2016 -ohjelmien asennus- ja käyttötaitoa ja niihin liittyvä tuki. Perusverkkolaitteet, asennukset ja konfiguraatiot, langattomat tukiasemat, lisäksi palomuurikonffaukset Zyxel, VPN konfiguraatiot.

18. Markkinointivastaava / Palvelualan yritys

Sinulla on vähintään tradenomin koulutus ja jonkin verran kokemusta työskentelystä markkinoinnin uudistamisen parissa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse (mutta on hyödyksi, jos sinulla on joko graafisen suunnittelun tai tekstisuunnittelun taustaa, kaupallisen ymmärryksen lisäksi), mutta näkemystä yrityksen brändistä ja sen uudistamisen keinoista sinulla on. Vedät brändiuudistuksen läpi näkemyksellisesti ja tehokkaasti. Tunnet sähköisen markkinoinnin keinoja kuten Google-, sähköposti-, ja some-markkinointia. Tehtävänäsi on luoda ja ylläpitää kyseisissä kanavissa näkyvyyttämme. Tuotat markkinointimateriaaleja graafinen suunnittelija parinasi. Työhön voi jatkossa sisältyä messu- ym. muita myynnillisiä markkinoinnin tehtäviä.

19. Hallinto- ja markkinointiassistentti / Teollisuusyritys

Työhön kuuluvat avustavat taloushallintoon, sopimuksiin ja markkinointiin liittyvät tehtävät. Olet monipuolinen ja tartut työtehtäviin oma-aloitteisesti, erityisesti kokemus teollisuuden projektitoimituksista tai ostotoiminnasta on eduksi. Hyvä mahdollisuus esim. tradenomille perehtyä pk-yrityksen toimintaan monipuolisesti ja omien vahvuuksien mukaan löytää rooli yrityksessä.

20.Assistentti / ICT-alan yritys

Etsimme kokenutta hallinnollista assistenttia. Olet toiminut aiemminkin assistenttina tietotekniikka-alan yrityksissä ja esim. alan laatujärjestelmät, GDPR ja tarjousmenettelyt sekä sopimushallinnon tehtävät ovat sinulle tuttuja ennestään. Sinulla on kaupallinen koulutus ja 10-20 vuotta kokemusta alan tehtävistä, englannin kielen taito on välttämätön, muu kielitaito katsotaan eduksi.  

21. Vientiosaaja / Metallialan monitoimitalo

Markkina- ja kilpailijakartoitukset kohdemaissa (Baltian maat). Kumppanuusverkoston suunnittelua ja kontaktointia. Tuotetarjonnan kehittäminen ja markkinointimateriaalin suunnittelu yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisuus vientipäälliköksi. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi, englanti välttämätön.

22. Teollisuuskemisti / Ympäristöanalytiikkayritys

Haemme monipuolista teollisuuskemistiä (alan FM tai vastaava koulutus) laboratoriotoimintaan ja prosessien kehittämiseen, keskeiseen rooliin yrityksessämme. Työtehtävät liittyvät ympäristöanalytiikkaan, reagenssien valmistamiseen sekä kenttäanalytiikan ja toimitus- ja tuotantoprosessien kehittämiseen. Sinulla on prosessikemian tuntemusta, suunnitteluosaamista ja yhteistyötaitoja. Suoritettu työturvallisuuskortti on eduksi. Pystyt itsenäisesti kehittämään analyysimenetelmiä ja olet oma-aloitteinen sekä työhön sitoutuva osaaja.

23. Talouskoordinaattori / Teollisuuden alihankintakonepaja

Haemme mielellään valmistavasta teollisuudesta kokemusta omaavaa, monipuolista ja tarkkaa talouskoordinaattoria. Sinulla on tärkeä rooli talousosaston toiminnan sujuvuuden kannalta, vastuullesi kuuluvat laskutus-, osto- ja myyntireskontra, pankkiasioiden hoitaminen sekä erilaisten taulukoiden ja raporttien laatiminen/päivittäminen. Käytössäsi ovat MS Officen ohjelmat ja M-Files tiedonhallintaohjelmisto. Perehdyt työtehtäviin ja yrityksen toimintaan innokkaasti, tavoitteena vakituinen työsuhde yrityksessämme hankeajan jälkeen. Työllistämme 30 henkeä ja työskentelemme metalliteollisuuden alihankintakonepajana.

24. Pilot Facility Technician / Biotech company

We are looking for a Pilot facility Technician for our production team.

This position is responsible for assisting with performing pilot plant trials and associated support work under general supervision.

You are a proactive, self-driven, result-oriented team player.

We offer motivating tasks in innovative working environment with a chance to develop your skills and experience further.

 

ESSENTIAL FUNCTIONS:

1. Organize and prepare formulations and perform pilot plant trials in a safe and efficient manner

2. Set-up, operate and clean pilot equipment

3. Maintain equipment in good sanitary and working condition

4. Maintain a safe, clean and sanitary work area

25. Sähkösuunnittelija ja teletekninen suunnittelija / Sähköinsinööritoimisto

Haemme vaativiin ja laajoihin julkisiin ja ja yksityiin talonrakennushankkeisiin sähkösuunnittelijaa ja teleteknistä suunnittelijaa. Kumpaankin tehtävään vaaditaan soveltuvaa koulutusta (DI tai amk-insinööri). Tarjoamme mahdollisuuden muodostaa työnkuvaa sähkösuunnittelun eri osa-alueista talotekniikassa. Voit olla esimerkiksi kiinnostunut valaistussuunnittelusta tai haluat olla telesuunnittelun ammattilainen hyödyntämällä ict-osaamistasi tai vastaavaa koulutustaustaa. Tärkeää on, että tunnet suunnittelutyön omaksesi. Kasvu-uralla olevassa yrityksessämme on eri ikäisiä osaajia, jotka ottavat ryhmään mukaan. Voit olla joko kokenut suunnittelija tai lupaava suunnittelijan alku.

 

26. Suunnitteluassistentti / Sähköinsinööritoimisto

Haemme sähkösuunnitteluun assistenttia, joka haluaa työskennellä talotekniikan parissa. Tarkkuutta vaativa ja vastuullinen työ on suunnittelijan teknistä avustamista ohjeiden mukaan kuten puhtaaksi piirtämistä, korjausten tekemistä, sekä piirustusten ja muiden asiakirjojen ylläpitämistä ja arkistointia. Suunnitteluassistentti laatii myös teknisiin suunnitelmiin liittyviä julkaisuja, kuten ohje- ja huoltokirjoja sekä esitteitä. Sinulla on mielellään suunnitteluassistentin tutkinto tai teknisen piirtäjän tms. tutkinto ja työkokemusta.

27. Taloushallinnon assistentti / Meri-, offshore- ja rakennusteollisuusalan insinööritoimisto

Etsimme ammattitaitoista taloushallinnon assistenttia myynti- ja ostoreskontran, kirjanpidon ym. avustaviin tehtäviin. Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja jonkin verran kokemusta taloushallinnon töistä. Olet oma-aloitteinen ja hyvä organisoimaan työtäsi. Olet tarkka ja tehokas, unohtamatta hyvää maalaisjärkeä asioiden selvittämisessä. Pystyt myös hallitsemaan laajempia kokonaisuuksia etkä hätkähdä kiirettä. Odotamme, että sinulta löytyy kykyä ja halua puhaltaa yhteen hiileen, sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, myönteinen asenne ja sujuva suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito on eduksi. Pääset mukaan nuorekkaaseen, innovatiiviseen, inspiroivaan ja huumorintajuiseen tiimiin, jossa on loistava ryhmähenki. Olemme kansanvälisesti toimiva keskisuuri yritys (tällä hetkellä yli 50 työntekijää), joka pystyy tarjoamaan kiinnostavaa ja palkitsevaa työtä kokeneen tiiminvetäjän opastuksella.

28. LVI-suunnittelija – Aveva / Meri-, offshore- ja rakennusteollisuusalan insinööritoimisto

Etsimme ammattitaitoista laivanrakennusalan LVI-suunnittelijaa (HVAC) vahvistamaan LVI-tiimiämme. Työsi tulet tekemään Aveva-ohjelmistolla, josta sinulla on kokemusta. Voit olla kokenut kovan luokan ammattilainen tai vähintään useamman vuoden alalla toiminut teknikko/insinööri. Odotamme, että sinulta löytyy kykyä ja halua puhaltaa yhteen hiileen, sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, myönteinen asenne ja sujuva suomen ja englannin kielen taito. Olet järjestelmällinen, pysyt sovituissa aikatauluissa ja osaat motivoida myös muita. Tulet työskentelemään pääasiassa toimistollamme Raisiossa, mutta tarvittaessa myös Turun seudulla toimivien asiakasyritystemme tiloissa. Tarjoamme suunnittelupalveluja kaikkeen pienemmistä kohteista kokonaistoimituspaketteihin - sekä uudisrakennus- että muutoskohteissa. Pääset mukaan nuorekkaaseen, innovatiiviseen, inspiroivaan ja huumorintajuiseen suunnittelutiimiin, jossa on loistava ryhmähenki. Olemme kansanvälisesti toimiva keskisuuri yritys (tällä hetkellä yli 50 työntekijää), joka pystyy tarjoamaan kiinnostavaa ja palkitsevaa työtä kokeneen tiiminvetäjän opastuksella.

29. LVI-osaaja – Aveva-tiimin vetäjä / Meri-, offshore- ja rakennusteollisuusalan insinööritoimisto

Etsimme ammattitaitoista laivanrakennusalan LVI-osaajaa (HVAC) vahvistamaan LVI-tiimiämme. Tulet vetämään toimiston Aveva-suunnittelutiimiä, joten hallitset Avevan käytön täysin. Voit olla kokenut kovan luokan ammattilainen tai vähintään useamman vuoden alalla toiminut teknikko/insinööri. Odotamme, että sinulta löytyy kykyä ja halua puhaltaa yhteen hiileen, sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, myönteinen asenne ja sujuva suomen ja englannin kielen taito. Olet järjestelmällinen, pysyt sovituissa aikatauluissa ja osaat motivoida myös muita. Tulet työskentelemään pääasiassa toimistollamme Raisiossa, mutta tarvittaessa myös Turun seudulla toimivien asiakasyritystemme tiloissa. Tarjoamme suunnittelupalveluja kaikkeen pienemmistä kohteista kokonaistoimituspaketteihin - sekä uudisrakennus- että muutoskohteissa. Pääset mukaan nuorekkaaseen, innovatiiviseen, inspiroivaan ja huumorintajuiseen suunnittelutiimiin, jossa on loistava ryhmähenki. Olemme kansanvälisesti toimiva keskisuuri yritys (tällä hetkellä yli 50 työntekijää), joka pystyy tarjoamaan kiinnostavaa ja palkitsevaa työtä kokeneen tiiminvetäjän opastuksella.

30. LVI-suunnittelija – Cadmatic / Meri-, offshore- ja rakennusteollisuusalan insinööritoimisto

Etsimme ammattitaitoista laivanrakennusalan LVI-suunnittelijaa (HVAC) vahvistamaan LVI-tiimiämme. Työsi tulet tekemään Cadmatic-ohjelmistolla, josta sinulla on kokemusta. Voit olla kokenut kovan luokan ammattilainen tai vähintään useamman vuoden alalla toiminut teknikko/insinööri. Odotamme, että sinulta löytyy kykyä ja halua puhaltaa yhteen hiileen, sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, myönteinen asenne ja sujuva suomen ja englannin kielen taito. Olet järjestelmällinen, pysyt sovituissa aikatauluissa ja osaat motivoida myös muita. Tarjoamme suunnittelupalveluja kaikkeen pienemmistä kohteista kokonaistoimituspaketteihin - sekä uudisrakennus- että muutoskohteissa. Pääset mukaan nuorekkaaseen, innovatiiviseen, inspiroivaan ja huumorintajuiseen suunnittelutiimiin, jossa on loistava ryhmähenki. Olemme kansanvälisesti toimiva keskisuuri yritys (tällä hetkellä yli 50 työntekijää), joka pystyy tarjoamaan kiinnostavaa ja palkitsevaa työtä kokeneen tiiminvetäjän opastuksella.

 

31. Cadmatic-tiimin vetäjä / Meri-, offshore- ja rakennusteollisuusalan insinööritoimisto

Etsimme ammattitaitoista laivanrakennusalan LVI-osaajaa (HVAC) vahvistamaan LVI-tiimiämme. Tulet vetämään toimiston Cadmatic-suunnittelutiimiä, joten hallitset Cadmaticin käytön täysin. Voit olla kokenut kovan luokan ammattilainen tai vähintään useamman vuoden alalla toiminut teknikko/insinööri. Odotamme, että sinulta löytyy kykyä ja halua puhaltaa yhteen hiileen, sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, myönteinen asenne ja sujuva suomen ja englannin kielen taito. Olet järjestelmällinen, pysyt sovituissa aikatauluissa ja osaat motivoida myös muita. Tarjoamme suunnittelupalveluja kaikkeen pienemmistä kohteista kokonaistoimituspaketteihin - sekä uudisrakennus- että muutoskohteissa. Pääset mukaan nuorekkaaseen, innovatiiviseen, inspiroivaan ja huumorintajuiseen suunnittelutiimiin, jossa on loistava ryhmähenki. Olemme kansanvälisesti toimiva keskisuuri yritys (tällä hetkellä yli 50 työntekijää), joka pystyy tarjoamaan kiinnostavaa ja palkitsevaa työtä kokeneen tiiminvetäjän opastuksella.

LIIKEhanke on rekrytoiva työvoimakoulutus ja koulutettavalla on koulutuksen aikana oikeus tiettyihin opintososiaalisiin etuuksiin. Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta

puh. 0295 020 702.

Copyright LIIKEhanke® 2019

  • YouTube - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

© LIIKEhanke® 2018